Saturday, February 11, 2012

கோபமோ சந்தோசமோ
ஹைகூவைவிடவும் சுருங்கச் சொல்லிவிடுகிறாய்
smiley களாய்...!

No comments:

Post a Comment

About Me

My photo
இலக்கிய ஆர்வலன், இசைப் பிரியன் ,தமிழர் கலாசாரம் பரவ விழைவோன்