Saturday, October 3, 2009

என்னைப் போல் ஒருவன்

டாடி மம்மினு மழலை சொன்னா சுந்தர

டமிலன் அடையுறான் பெருமை !

கோடி கோடியா கொழிச்ச கேடி கும்பிட்டா

ஓட்டு போடுறான் எருமை !

About Me

My photo
இலக்கிய ஆர்வலன், இசைப் பிரியன் ,தமிழர் கலாசாரம் பரவ விழைவோன்