Sunday, September 13, 2009


என்னைப் பார்த்ததும்

தலையைக் குனிந்து நீ

விழிகளால் நிமிர்கிறாய் - உன்

நெற்றியில் பூக்கிறது ஹைகூ !

About Me

My photo
இலக்கிய ஆர்வலன், இசைப் பிரியன் ,தமிழர் கலாசாரம் பரவ விழைவோன்